Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 20/3 tại Nhà Quốc hội. Đặc biệt, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO - Sáng 15/3, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc; các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4

Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
back to top