[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

NDO - Sáng 19/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.
Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư, diễn ra tháng 10/2022.
Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư, diễn ra tháng 10/2022.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 2

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 5

Các Ủy viên Thường vụ Quốc hội dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 6

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 7

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 ảnh 8

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 diễn ra trong thời gian 5,5 ngày với nội dung quan trọng, trong đó có những dự án Luật được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu.