[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand

Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12, tại thành phố Hamilton, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại học Waikato và dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 1

Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 2

Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với giảng viên, sinh viên Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban lãnh đạo Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Ban lãnh đạo Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ban lãnh đạo Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 7

Lễ tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam theo phong tục người Maori. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 8

Lễ tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam theo phong tục người Maori. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 10

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 11

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 12

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 13

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 14

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 15

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 16

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và Ban lãnh đạo Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 17

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban lãnh đạo và sinh viên Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 18

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand ảnh 19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu với sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo TTXVN