97,96% người dân hài lòng với sự phục vụ của các đơn vị Công an nhân dân

NDO -

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp (V03, Bộ Công an) tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 và triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân. 

Công bố mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của các đơn vị Công an nhân dân.
Công bố mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của các đơn vị Công an nhân dân.

Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, hội nghị được tổ chức tập trung tại điểm cầu hội trường Bộ Công an và trực tuyến tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, để tiến hành đo lường mức độ hài lòng của người dân, năm 2021, Bộ Công an đã phát ra tổng số phiếu là 29.350 phiếu, số phiếu thu về là 28.849 phiếu (đạt 98,3%). V03 đã tiến hành hậu kiểm, kiểm tra, phúc tra kết quả theo nhiều hình thức. Qua đó, kết quả cho thấy có 97,96% người dân được hỏi cảm thấy hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, tăng 1,51% so với năm 2020, tăng 11.27% so với năm 2019. 

Báo cáo cũng cho biết, chỉ số cải cách hành chính trung bình của Công an các đơn vị, địa phương năm 2021 là 84,24% (đạt mức cao).

Theo Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng V03, năm 2021 là năm thứ ba Bộ Công an tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân với quy mô toàn lực lượng, đã có 2/4 đơn vị thuộc cơ quan Bộ, 54/63 địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân. 100% Công an các đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết thủ tục hành chính gửi báo cáo và phiếu khảo sát đo lường về Bộ. 

Hầu hết, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng báo cáo năm 2021 bảo đảm yêu cầu, nội dung, đúng hướng dẫn của Bộ. Trong đó, Công an các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Trị, Hà Giang, Quảng Ninh, Đắk Nông… đã có báo cáo sát với thực tiễn, trình bày khoa học, thuận lợi cho công tác tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo tổng thể. 

Bên cạnh đó, theo V03, còn một số tồn tại, hạn chế, như việc trả kết quả căn cước công dân gắn chip điện tử trên cả nước không đúng hẹn. Riêng V03 đã nhận được hơn 200 đơn phản hồi về thủ tục, thời gian… liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả căn cước công dân. Ngoài ra, qua công tác hậu kiểm, đã phát hiện một số đơn vị triển khai kế hoạch khảo sát chưa thật sự nghiêm túc. Ý thức đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về việc khảo sát xã hội học còn chưa đầy đủ, coi nhẹ… cán bộ chưa hướng dẫn người dân cụ thể, chi tiết việc điền phiếu điều tra. 

Để triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, Bộ Công an sẽ tập trung vào 6 nội dung gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Công an nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an khẳng định, công tác cải cách hành chính có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Thứ trưởng Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính. Xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.