Cây Đa cổ thụ tại Tòa soạn Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), "chứng nhân" của nhiều thế hệ làm báo trưởng thành...

71 Hàng Trống - nơi tôi thêm một bước trưởng thành

Năm 1965, khi chiến tranh phá hoại của Mỹ lan ra miền bắc, tôi theo mẹ sơ tán lên một tỉnh trung du. Làng xóm heo hút, “món ăn tinh thần” duy nhất của mẹ con tôi là tờ báo Nhân Dân mẹ tôi đặt mua. Hồi ấy vì ở quá xa nên vận chuyển rất khó khăn, phải đọc cách nhật, hôm nay đọc báo xuất bản hôm qua.