Xử lý đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực quân sự

NDO -

NDĐT - Ngày 3-6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Nông cho biết, sở này vừa ký văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đác Nông chỉ đạo kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực phòng thủ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông quản lý.

Hiện trường khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông trực tiếp quản lý.
Hiện trường khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông trực tiếp quản lý.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Nông kiến nghị UBND tỉnh Đác Nông có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông cần thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1661/QĐ-UBND, ngày 22-10-2018, của UBND tỉnh Đác Nông về việc phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đác Nông và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nằm trong diện tích đất được giao quản lý và sử dụng; khẩn trương bố trí lực lượng phối hợp UBND huyện Đác G’long; UBND huyện Đác Song; Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung xác minh, kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, các cán bộ bao che cho việc khai thác khoáng sản trái phép (nếu có) và báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về UBND tỉnh Đác Nông theo quy định.

Trước đó, ngày 24-5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Nông ban hành giấy mời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông, UBND huyện Đác G’long và Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cùng phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, xác minh việc khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực phòng thủ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông trực tiếp quản lý vào ngày 29-5.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra tiến hành xác minh theo kế hoạch thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông không cử cán bộ tham gia cùng đoàn. Trên đường đi vào khu vực khai thác quặng thiếc trái phép phải đi qua trạm gác do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông quản lý nhưng cán bộ trạm gác không cho đoàn vào kiểm tra.

Xử lý đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực quân sự ảnh 1
Xử lý đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực quân sự ảnh 2
Xử lý đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực quân sự ảnh 3

Hiện trường khai thác quặng thiếc trái phép trong khu vực do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đác Nông trực tiếp quản lý.

* Khai thác quặng trái phép trong Khu vực phòng thủ quân sự

* Đoàn kiểm tra chưa được vào khu vực khai thác quặng trái phép