Xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhân văn, vì nhân dân phục vụ

NDO -

Sáng 9/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Công an Thành phố về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ðây là Nghị quyết được xác định là bước đột phá cơ bản, mang tính hệ thống và tầm chiến lược trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của lực lượng Công an Thủ đô, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nghị quyết xác định các mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; có trình độ và năng lực thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ; có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy trong công việc, sâu sát thực tế, cơ sở…

Với 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng bộ, Nghị quyết 09 đưa ra những tiêu chí cụ thể để lãnh đạo, chỉ huy các cấp tự đánh giá, tự soi, tự sửa và đề ra yêu cầu, phương pháp, nội dung, định hướng thực hiện, trên tinh thần: Dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, bảo đảm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết ở từng đơn vị và trong toàn Công an Thành phố.

Tại Hội nghị, có 5 đơn vị báo cáo tham luận, đánh giá việc ban hành Nghị quyết là hết sức cần thiết, thể hiện sự chủ động trong xác định những vấn đề trọng tâm, đột phá trong công tác cán bộ của Đảng ủy Công an Thành phố. Các đơn vị đã thể hiện quyết tâm cao, kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm nền móng, "đi trước, mở đường"; bám sát các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của Nghị quyết 09 để cụ thể hóa và thực hiện với phương châm “nỗ lực phải lớn”, “quyết tâm phải cao”, “hành động phải quyết liệt”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ ở từng đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.