Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Sáng 9/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Công an Thành phố về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.