XÃ LUẬN

Truyền thống vẻ vang thôi thúc chúng ta

Thứ Năm, 02-09-2021, 06:35
Pano cỡ lớn chào mừng 76 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ngày này, 76 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Trong tâm thức nhân dân, bên cạnh Tết truyền thống thì “vui Tết, ăn Tết Độc lập” còn bao hàm trong đó trách nhiệm công dân, sự tự hào, hưởng thụ những giá trị tinh thần và vật chất to lớn mà cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đem lại cho mỗi số phận con người, mỗi gia đình, cho tới quốc gia, dân tộc.

Chỉ sau 15 năm ra đời, hoạt động, gắn bó máu thịt với nhân dân, gắn bó với vận mệnh của dân tộc, gắn chặt với dòng chảy lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc, dân tộc tự quyết trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cuộc cách mạng vĩ đại, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ đời mình, đưa nước ta trở lại có tên trên bản đồ thế giới.

Thực tiễn giành chính quyền, giữ vững chính quyền, xây dựng chính quyền cách mạng gần 80 năm qua minh chứng cho chân lý, chỉ khi mục tiêu của Đảng cầm quyền hòa quyện, thống nhất với lợi ích của nhân dân, dân tộc, thì thắng lợi mới thật sự vẹn toàn; và ngược lại, khi nào xa dân, quan liêu, duy ý chí thì thất bại. Sức mạnh lãnh đạo, tập hợp nhân dân, thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động để đi từ giành độc lập, kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho tới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện, đã và sẽ còn là bài học quý giá trong thời kỳ phát triển đất nước ngày nay.

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm không thể nào quên. Dịch Covid đang tàn phá cộng đồng quốc tế và thử thách chúng ta. Trước đại dịch thế kỷ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, đồng tâm phòng, chống đại dịch Covid-19.

Lịch sử đang thử thách, kiểm nghiệm và khẳng định sức mạnh toàn dân tộc chúng ta. Bằng hành động và hiệu quả thiết thực trong suốt gần hai năm qua, thêm một lần nữa là sự khẳng định thuyết phục về vai trò, mục tiêu phấn đấu của Nhà nước chúng ta, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Lịch sử đã và đang chứng kiến nghĩa đồng bào “máu chảy ruột mềm”, “bát cơm sẻ nửa”, hy sinh vì nhau trong hoạn nạn. Và trong khó khăn càng không gì có thể xuyên tạc, chia rẽ, phá hoại được tình cảm, mối quan hệ khăng khít của ý Đảng, lòng dân.

Những cơ chế, chính sách đặc thù chưa hề có tiền lệ để an dân, chống dịch và duy trì phát triển kinh tế đã được kích hoạt. Dự trữ quốc gia đã được tung ra khẩn cấp cứu dân. Quân đội đã được huy động vào trận, cùng với công an và toàn bộ lực lượng y tế cả nước ngày đêm trên tuyến đầu lo cho dân, từ khẩu phần ăn, viên thuốc, nỗ lực chia sẻ, an ủi, an dân ngay cả lúc tử biệt sinh ly. Mỗi xã phường, đơn vị, doanh nghiệp đã trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa được phát huy hiệu quả trong chiến lược ngoại giao vaccine ở mọi kênh, mọi hướng. An ninh y tế, độc lập tự chủ quốc gia đã thể hiện rõ trong lộ trình sớm nghiên cứu, thử nghiệm, kết luận để nhanh chóng đưa vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất đủ điều kiện tiêm phòng cho nhân dân. Đó là hướng đi đúng, là bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc Việt Nam…

Rất nhiều tấm gương lăn xả, hy sinh, chịu khó, chịu khổ của các lực lượng tuyến đầu chống dịch; sự nỗ lực không mệt mỏi trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, Chính phủ, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho tới những cách làm sáng tạo của hệ thống chính quyền cơ sở, của các tầng lớp nhân dân cần được ghi nhận. Đó chính là lý do để tin tưởng rằng chúng ta sớm chặn đứng, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, “nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi.

Cuộc sống và nhân dân ngày càng đòi hỏi cao hơn sự đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy quản lý, điều hành của Nhà nước đi cùng năng lực quản trị quốc gia hiện đại. Đón Tết Độc lập hôm nay, giữa thời điểm cam go chống dịch, chúng ta vẫn cần chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”.

Phía trước là kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (năm 2025), 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030), 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam (2045).

Những ngày này, mỗi chuyến bay chở bộ đội, công an, thầy thuốc... của cả nước lên đường chi viện cho miền nam ruột thịt, chính là khí thế vang vọng những đoàn tàu nam tiến khi xưa lên đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc!

Ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và một số địa phương, đơn vị khác, trong những ngày tháng khó khăn này vẫn còn dư âm lễ kết nạp Đảng cho những người thầy thuốc, tình nguyện viên tiêu biểu không quản hiểm nguy vì dân phục vụ - một minh chứng cho trách nhiệm đảng viên, công dân thời nào cũng có, vì bình yên của đất nước, nhân dân!

Truyền thống vẻ vang và tinh thần Quốc khánh 2/9 mãi mãi soi rọi, dẫn đường, thôi thúc chúng ta!

NHÂN DÂN