VietinBank cắt lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

NDO -

Năm 2021, VietinBank chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng VietinBank.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng VietinBank.

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết: Năm 2021, công tác quản trị điều hành của VietinBank có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng chủ động, thúc đẩy tư duy quản lý linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; đồng thời bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, có giám sát chặt chẽ.

Năm 2021, VietinBank chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020.

Hoạt động kinh doanh của VietinBank trong quý I/2022 cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2022 đạt 1.663.730 tỷ đồng, tăng 8,6% so đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng tích cực, tập trung vào các phân khúc khách hàng có tỷ suất sinh lời cao, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục được cải thiện. Tiền gửi của khách hàng đạt 1.213 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% năm 2021 lên hơn 190%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của VietinBank có chọn lọc, hiệu quả, tăng trưởng vào các khu vực địa bàn trọng tâm, trọng điểm, các ngành, lĩnh vực có tiềm năng. Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2021 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ tăng trưởng tập trung vào các phân khúc khách hàng có tỷ suất sinh lời cao, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục được cải thiện.

VietinBank cũng thực hiện cân đối vốn hiệu quả, điều hành tăng trưởng nguồn vốn phù hợp tốc độ tăng trưởng tín dụng trên cơ sở bảo đảm các hệ số an toàn thanh khoản, tối ưu hóa cơ cấu vốn để kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả thu nhập lãi thuần. Kết thúc năm 2021, nguồn vốn huy động thị trường I hợp nhất đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng hơn 17,3% so với năm 2020. Nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) thị trường I tiếp tục được cải thiện, tăng hơn 20% so với năm 2020. 

Đáng chú ý, VietinBank đã tăng cường công tác quản trị rủi ro, công tác dự báo, nhận diện các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản chất lượng nợ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,26%. VietinBank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao nợ xấu hợp nhất tại 31/12/2021 đạt 180,4%.

Đặc biệt, tháng 7/2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017-2019 và hiện là ngân hàng lớn thứ hai trong Ngành về vốn điều lệ. Qua đó tạo tiền đề giúp VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội đất nước có sự phục hồi và dần tăng trưởng trở lại, VietinBank tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai mạnh mẽ các các chủ điểm kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đột phá, triển khai thực hiện có kết quả chiến lược dài hạn và các mục tiêu, kế hoạch của năm 2022. Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của VietinBank dự kiến như sau: Tổng tài sản tăng trưởng từ 5%-10%; Dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (mức tăng trưởng cụ thể theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do Ngân hàng Nhà nước giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế); nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8%-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02 dưới 1,8%; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;…

Đại hội cũng đã thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.