Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng cuối năm

Ngày 9/7/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Việc tổ chức tại các điểm cầu bảo đảm tuân thủ đúng quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Bùi Ngọc Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương;

Về phía Vietcombank có các đồng chí: Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc; Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên phụ trách HĐQT; các đồng chí là thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc các Khối, trưởng các phòng/ban/trung tâm tại TSC và các bộ phận của TSC tại khu vực phía Nam; Thường trực Đảng ủy, Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách điều hành các Chi nhánh; Thường trực Ban triển khai thành lập các Chi nhánh mới; Trưởng các phòng Khách hàng, Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Thể nhân, Khách hàng SME, Khách hàng Bán lẻ, Dịch vụ khách hàng thể nhân, Dịch vụ khách hàng tổ chức, Trưởng các phòng giao dịch có dư nợ tín dụng tại thời điểm 30/6/2020 hơn 600 tỷ đồng; Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát các công ty trực thuộc; lãnh đạo các công ty và văn phòng đại diện tại nước ngoài…

Về công tác Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát… Tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đã chỉ đạo triển khai và ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề: (i). Nghị quyết về khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Vietcombank; (ii). Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng tại Vietcombank giai đoạn 2021 – 2025; (iii). Nghị quyết về Chuyển đổi số của Vietcombank trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết về xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Vietcombank trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực then chốt trong hoạt động của Vietcombank, có tác dụng nâng cao niềm tin, lòng tự hào và khơi dậy động lực cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; định hướng cho hoạt động của Đảng bộ và hệ thống Vietcombank nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng cuối năm -0
Đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị. 

Về hoạt động kinh doanh, trước diễn biến bất thường của môi trường kinh tế trong 6 tháng đầu năm do tác động của dịch Covid-19 tới toàn bộ nền kinh tế nói chung và Vietcombank nói riêng, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã có những định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm thực hiện đa mục tiêu: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách bảo đảm tăng trưởng hiệu quả, bền vững, nhờ đó, hoạt động của Viecombank đã đạt được những kết quả khả quan: Huy động vốn thị trường I đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2020; Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả. Dư nợ tín dụng đạt hơn 920 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2020. Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao ở mức 11,9% so với cuối năm 2020, chiếm 54,8% tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; Duy trì là tổ chức tín dụng có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường với quy mô lên đến 430.000 tỷ đồng…

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, Vietcombank đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu theo Thông tư 01 và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước với tổng dư nợ hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 398.223 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất 6 tháng đầu năm là 2.115 tỷ đồng.Trong 06 tháng đầu năm, Vietcombank cũng đã dành hơn 170 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đóng góp 60 tỷ đồng cho Qũy Vaccine phòng Covid-19, góp phần đồng hành cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, ổn định dân sinh.

Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng cuối năm -0
Hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến.

6 tháng cuối năm, Vietcombank tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi, An toàn, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo”, toàn hệ thống nỗ lực thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ với khách hàng,  tiếp tục kiên định thực hiện 03 trụ cột Bán lẻ - Dịch vụ - Đầu tư để từng bước hoàn thành 05 đột phá chiến lược và 03 trọng tâm hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Vietcombank đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, hiệu quả các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Vietcombank và tập thể lãnh đạo, người lao động Vietcombank đã khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt thời cơ, bám sát chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm sự điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng năm 2021, đóng góp tích cực vào vào kết quả chung của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng bộ Vietcombank tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định tặng Cờ “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)” cho 03 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Vietcombank; tặng Bằng khen “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) cho 04 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank và Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 – 2020)” cho 07 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng cuối năm -0
Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc mừng tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). 
Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng cuối năm -0
Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc mừng cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) và đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016 – 2020). 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe các báo cáo chuyên đề về các mảng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong triển khai hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Vietcombank vẫn bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Những kết quả đạt được của hệ thống trong 6 tháng đầu năm đã khẳng định định hướng đúng đắn của Vietcombank trong công tác chỉ đạo điều hành; là sự nỗ lực rất lớn từ Ban Lãnh đạo, từ mỗi phòng, ban, chi nhánh và của toàn hệ thống Vietcombank.Thời gian còn lại của năm 2021 còn rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Vietcombank là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, vừa phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh. Đồng chí Phạm Quang Dũng bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và phẩm chất của con người Vietcombank, càng trong khó khăn càng thể hiện năng lực, trí tuệ và sự đoàn kết, toàn hệ thống sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch 2021-2025.