[Video] Những bài học quý giá từ hiệp định Paris

NDO - Hiệp định Paris - kết quả của cuộc đàm phán dài nhất thế giới, với 4 năm 8 tháng 16 ngày. Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử như vậy, có thể nói hội nghị Paris và hiệp định Paris là một pho sách quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam với những bài học to lớn trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Những bài học quý giá từ hiệp định Paris.