[Video] Diễn tập bảo vệ yếu nhân tại Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

NDO - Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân lần thứ 34 triển khai thực hiện các quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, người chiến sĩ Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.