[Video] Đại sứ Australia trải nghiệm các hoạt động Tết truyền thống

NDO - Nhân dịp Tết cổ truyền đang tới gần, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski đã tham gia trải nghiệm những hoạt động truyền thống của Tết Âm lịch. Đồng thời, Đại sứ cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski trải nghiệm những hoạt động truyền thống của Tết Âm lịch.