[Video] Bão Noru đổ bộ đảo Lý Sơn

NDO - Bão Noru đã đổ bộ đảo Lý Sơn. Hình ảnh ghi nhận trên đảo lúc 16 giờ 30 phút, ngày 27/9, mưa lớn kèm sóng to, gió mạnh.

(Video: VĂN MỊNH)