VICEM đã vượt qua khó khăn và nộp ngân sách 1.863 tỷ đồng

NDO - Ngày 7/1, tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Xi-măng Việt Nam (1/8/1930-1/8/2023).
0:00 / 0:00
0:00
VICEM tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022.
VICEM tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo Tổng giám đốc VICEM Lê Nam Khánh, mặc dù tình hình dịch bệnh và môi trường kinh doanh xi-măng còn gặp nhiều khó khăn, giá cả dịch vụ, nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá than, đồng thời nhu cầu tiêu thụ xi-măng giảm…, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ của các bên liên quan, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của người lao động, VICEM đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2022. Tổng doanh thu ước đạt 39.453 tỷ đồng, tăng 16,6%; lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 1.532 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.863 tỷ đồng, giảm 14,2% so với năm 2021.

Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022 gắn với điều kiện cung ứng than và hiệu quả nhằm linh hoạt lựa chọn phương án chạy lò hiệu quả nhất; quyết liệt triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát, cắt giảm tối đa chi phí quản lý, bán hàng, sửa chữa, mua sắm thiết bị lẻ, tiết giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu… Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sửa chữa, cải tạo, xử lý nút thắt dây chuyền, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường sử dụng tro, xỉ, thạch cao nhân tạo, nhiên liệu thay thế tại những đơn vị có ưu thế…; ưu tiên sử dụng vật tư phụ tùng trong nước, tối ưu vận hành, hiệu chỉnh thông số công nghệ, duy trì tối đa năng suất thiết bị của dây chuyền. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh cho các công ty thành viên trong tiêu thụ. Bám sát tình hình thị trường để điều chỉnh giá và chính sách bán hàng linh hoạt; giữ vững kỷ cương phối hợp thị trường nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ không lành mạnh; xây dựng và triển khai phương án tiêu thụ xi-măng tại khu vực miền trung-Tây Nguyên; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp song song với tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức và tái cơ cấu tài chính, quản trị doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình chuyển đổi số cũng như thực hiện nghiêm túc công tác Đảng, đoàn thể và an sinh xã hội…

Năm 2023, VICEM đặt mục tiêu sản xuất clanh-ke khoảng 21,2 triệu tấn, tăng khoảng 2,6%; tổng sản phẩm tiêu thụ khoảng 29,2 triệu tấn, tăng khoảng 6,3%; tổng doanh thu gần 41 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với ước thực hiện năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 1.665 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao các kết quả VICEM đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn ngành Xây dựng. Năm 2023 có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng thách thức còn rất lớn đối với toàn ngành xây dựng, đòi hỏi các đơn vị trong ngành phải huy động sức mạnh tối đa, kiên trì, sáng tạo để vượt qua khó khăn. Bộ trưởng lưu ý, VICEM cần tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường, bám sát chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phát triển cho phù hợp, bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế, đồng thời hiệu quả như một trong những công cụ điều tiết, bình ổn thị trường xi-măng, tập trung đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hiệu quả.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của Tổng công ty; quản lý hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước; minh bạch hóa các khâu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bảo đảm đúng quy định pháp luật; giữ gìn phát huy truyền thống, thương hiệu của VICEM cả trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Tích cực áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, không ngừng nỗ lực làm chủ công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với chiến lược phát triển; sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản; nghiên cứu sản xuất theo lộ trình các sản phẩm mới.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Tổng công ty; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; xây dựng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu mới; rà soát, bổ sung những quy chế làm việc, quản lý tốt công tác cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; phối hợp tốt với các địa phương có nhà máy…

Nhân dịp này, VICEM đã tổ chức nghi lễ truyền thống trao đuốc từ VICEM Tam Điệp cho VICEM Sông Thao và phát động thi đua hoàn thành mục tiêu năm 2023.