Về công tác cán bộ tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan

Sau khi có thông tin phản ánh về việc đề nghị làm rõ dấu hiệu vi phạm của cán bộ, lãnh đạo Bộ Tài chính liên quan việc bổ nhiệm cán bộ có dấu hiệu sai phạm tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và thông tin liên quan cán bộ Tổng cục Hải quan, ngày 5-6-2017, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính có Văn bản số 829-CV/BCSÐ về công tác cán bộ gửi Báo Nhân Dân, nội dung chính như sau:

Trụ sở Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)
Trụ sở Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)

Về công tác nhân sự Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ðể kiện toàn nhân sự Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Cục trưởng đối với ba đồng chí Phó Cục trưởng (Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng) được quy hoạch chức danh này và kết quả cả ba đồng chí được lấy phiếu thăm dò đều chỉ đạt mức tín nhiệm dưới 50%.

Trên cơ sở kết quả thăm dò, ngày 6-10-2016, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã làm việc với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh về nhân sự Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; thống nhất cần sớm kiện toàn nhân sự Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh từ nguồn nhân sự tại chỗ đã được quy hoạch chức danh Cục trưởng. Tuy nhiên, sau đó có nhiều nội dung liên quan xử lý đơn thư và cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra một số vụ việc liên quan hoạt động hải quan của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; để thận trọng trong công tác cán bộ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với hai nhân sự được quy hoạch chức danh Cục trưởng. Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra đã trả lời "đến thời điểm hiện nay, các trường hợp trên chưa đủ cơ sở kết luận có liên quan đến sai phạm".

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Hải quan, ngày 28-4-2017, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh để trao đổi về nhân sự bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã nhận xét, đánh giá đối với từng trường hợp được quy hoạch chức danh Cục trưởng; trong đó, đánh giá ông Ðinh Ngọc Thắng là nổi trội và đào tạo chuyên môn phù hợp hơn, có thể đảm đương nhiệm vụ Cục trưởng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, báo cáo với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh ý kiến thống nhất (100%) của Ban Cán sự đảng về chủ trương bổ nhiệm ông Ðinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng. Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị bổ nhiệm nhân sự Cục trưởng từ nguồn tại chỗ, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu thăm dò với cả ba trường hợp được quy hoạch Cục trưởng trước khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm theo quy định. Ngày 28-4-2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh thực hiện quy trình lấy phiếu thăm dò tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh với cả ba trường hợp được quy hoạch Cục trưởng. Kết quả bỏ phiếu cả ba trường hợp đều dưới 50% số phiếu.

Căn cứ nhận xét, đánh giá cán bộ và kết quả lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, Ban lãnh đạo và Thường vụ Ðảng ủy Tổng cục Hải quan thống nhất (100%) và báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, tiến hành các thủ tục bổ nhiệm ông Ðinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, ông Ðinh Ngọc Thắng được 38/53 phiếu (71,7%) đồng ý bổ nhiệm. Tại hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, ông Ðinh Ngọc Thắng được 12/24 phiếu (50%) đồng ý.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nêu trên, do ông Ðinh Ngọc Thắng không đạt được tỷ lệ tín nhiệm hơn 50% theo quy định, cho nên Bộ Tài chính đã tạm dừng triển khai quy trình bổ nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng. Các bước của quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của Ðảng và Nhà nước.

Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ đối với công chức Ðỗ Hoàng Anh Khoa, công tác tại Tổng cục Hải quan: Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính khẳng định, được thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc tuyển dụng, xếp ngạch đối với công chức đã có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ; căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị; kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ; tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm và đạt tín nhiệm cao tại các bước lấy ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị; đúng trình tự các bước xem xét, quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo theo quy định của Ðảng và Nhà nước…

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí, tránh tạo dư luận không tốt về công tác cán bộ, Tổng cục Hải quan đã điều chuyển ông Ðỗ Hoàng Anh Khoa không còn giữ chức vụ Trưởng phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan (Cục Ðiều tra Chống buôn lậu) về công tác tại Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan; nhận nhiệm vụ hàm trưởng phòng, chuyên trách công tác chuyên môn tại Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, không giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.