Đông đảo các tác giả trẻ trong nam, ngoài bắc đã đến dự hội thảo.

Văn học trẻ: Dòng chảy ngầm nhưng mạnh mẽ

Văn học trẻ lâu nay vẫn là những dòng chảy ngầm nhưng mạnh mẽ, biến đổi linh hoạt theo thời đại, theo những thay đổi của cuộc sống xã hội, chứ không bị ngắt quãng, dừng mạch. Đó là nhận định của các nhà phê bình, nhà thơ, nhà văn trong cuộc Tọa đàm “Văn học trẻ hôm nay: Mạch riêng và nguồn chung” do Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và CLB Văn học Trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức.