Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chúc mừng tập thể những người làm Báo Nhân Dân. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Báo Nhân Dân là kênh thông tin chính thống, chuẩn mực trong công tác tuyên truyền

Đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Nhân Dân với ngành Tòa án, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Báo Nhân Dân là kênh thông tin chính thống, chuẩn mực trong công tác tuyên truyền, đóng góp nhiều trong các chương trình truyền thông của ngành toà án, cũng như chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.