Tuyên ngôn Độc lập và giá trị lịch sử, bài học về công tác xây dựng Đảng

NDO -

Chiều 31-8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử, lý luận, thực tiễn và bài học về công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được xem tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập và giá trị lịch sử hôm nay”, phát trên Truyền hình Nhân Dân; nêu rõ bối cảnh ra đời Tuyên ngôn Độc lập; phân tích sâu “bốn điểm đặc biệt”, “hai cống hiến nổi bật” và giá trị của Tuyên ngôn Độc lập trong thời đại ngày nay.

Các bài tham luận và ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo đã tập trung phân tích, luận giải những giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và làm rõ hơn các bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám về các lĩnh vực xây dựng Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang... Việc vận dụng các bài học đó trong thời đại ngày nay, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh và hội nhập quốc tế.

Tuyên ngôn Độc lập và giá trị lịch sử, bài học về công tác xây dựng Đảng -0
Tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập và giá trị lịch sử hôm nay”, phát trên Truyền hình Nhân Dân. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho rằng, các ý kiến tham luận tại hội thảo và 28 bài viết đã tiếp cận nhiều góc độ, đều khẳng định và làm sâu sắc giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khẳng định khát vọng của dân tộc Việt Nam về hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và ý chí quyết tâm bảo vệ nền tự do, độc lập của dân tộc.

75 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập luôn sống mãi, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mãi là kim chỉ nam cho công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hôm nay và mai sau.

75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9