Trao Bằng tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã hội.

Tuyên dương công đức tập thể và cá nhân ở Sóc Trăng thực hiện từ thiện xã hội

Ngày 30/3, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao Bằng tuyên dương công đức cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã thực hiện từ thiện xã hội trong 5 năm qua, trị giá gần 395 tỷ đồng.