Toàn cảnh Trang trại điện gió ngoài khơi DanTysk, cách bờ biển Esbjerg, Đan Mạch khoảng 90km, ngày 21/9/2016. (Ảnh: Reuters)

GWEC: Tăng trưởng điện gió ngoài khơi toàn cầu chưa đáp ứng các mục tiêu net-zero

Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu ghi nhận công suất lắp đặt mới cao kỷ lục trong năm 2021, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng này vẫn chưa đủ để đáp ứng các mục tiêu về lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng “0” (net-zero) mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề ra đến năm 2030.