Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng văn hóa trên không gian mạng

NDO -

Với gần 60 tham luận được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực văn hóa, Hội thảo khoa học “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ” đã phân tích sâu về tác động của môi trường mạng đối với thanh niên, từ đó đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 11/5 tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức.

Dự và chủ trì Hội thảo, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tham dự, có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng văn hóa trên không gian mạng -0
 Toàn cảnh Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Sau hàng nghìn năm, văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của đất nước, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ biên cương tư tưởng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt là 2 số diễn đàn truyền hình với chủ đề “Tuổi trẻ với chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Lưu ý tới những thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng văn hóa hiện nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp bộ Đoàn tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng, quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc cũng như về vị trí, vai trò của văn hóa với quá trình phát triển đất nước.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tổ chức Đoàn cần tập trung nghiên cứu, xác lập các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa; tổ chức, đầu tư, hỗ trợ các cuộc thi, dự án khởi nghiệp về văn hóa, các ý tưởng, sản phẩm văn hóa giá trị cao, có sức lan tỏa lớn trong thanh thiếu nhi.

Tại Hội thảo, với sự tham dự, theo dõi của hơn 5 nghìn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước, các đại biểu đã tập trung tham luận nhằm nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới lên công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng; phân tích vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng, phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới.