Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia được thành lập tháng 6/2021 để thúc đẩy phát triển công nghệ chống dịch.

Công nghệ chống dịch sẽ chỉ còn là câu chuyện một thời...

Trải qua 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, khoa học và công nghệ đã đóng vai trò quan trọng, giúp giảm gánh nặng cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch tuyến đầu thông qua các ứng dụng thiết thực. Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia đã thực hiện thành công sứ mệnh hợp lực giữa ngành y tế và ngành thông tin và truyền thông để cùng hướng tới một mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh.

Một bản đồ di chuyển của các ca bệnh do Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia lập.

Ra mắt Nền tảng hỗ trợ truy vết F0 chuẩn bị cho giai đoạn “bình thường mới”

Ngày 11/9, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia chính thức ra mắt Nền tảng hỗ trợ truy vết F0 cùng một chiến lược bình thường mới. Chiến lược này được xem như cánh cửa để mở ra giai đoạn “bình thường mới” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, mà chìa khóa là công nghệ.