Quang cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai.

“Vùng xanh” ở Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày 20/9

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố khẩn trương thực hiện phương án trở lại trạng thái bình thường mới ở “vùng xanh” từ 0 giờ ngày 20/9.