Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022

NDO -

Sáng 13/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 cùng lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022.

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập của tỉnh Lào Cai.

Theo đó, cuộc diễn tập quy mô 1 bên, 3 cấp, gồm: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập có 3 giai đoạn, 4 vấn đề huấn luyện và 35 nội dung. 

Theo đồng chí Đặng Xuân Phong, trong các nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Lào Cai đều xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, trong đó có đề án về quốc phòng, an ninh. Khi xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, Tỉnh ủy đã đưa nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh vào là một trong những nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ.

Ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022 của Quân khu 2, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ tích cực triển khai các nội dung tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022 và đánh giá cao công tác chuẩn bị bước đầu của tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu soạn thảo và ban hành hệ thống văn kiện chỉ đạo, điều hành, đầu bài, đáp án nội dung diễn tập; hướng dẫn, kiểm tra tỉnh Lào Cai tổ chức chuẩn bị và thực hiện cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; chỉ đạo khung diễn tập, tổ chức huấn luyện, luyện tập, điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao; xác định những nội dung mới cần thiết, sát với thực tế của tỉnh để bổ sung vào chương trình diễn tập.

Đối với tỉnh Lào Cai, Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị các cấp các ngành phải thống nhất về nhận thức và nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập; triển khai làm tốt công tác chuẩn bị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch diễn tập; đặc biệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2022.