Triển khai học bổng “Vững bước tương lai”

Trung ương Đoàn Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết hợp tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2023-2027 và triển khai học bổng “Vững tương lai” với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng trong năm 2023 dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.