Trên 365 nghìn lao động nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đợt 2 được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.