Bà Rana Flowers cùng một em bé. (Ảnh: UNICEF Việt Nam)

Ưu tiên chăm sóc thay thế dựa vào gia đình và cộng đồng cho trẻ mồ côi do Covid-19

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi cần có sự cẩn trọng trong việc đưa ra các giải pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Các giải pháp được xây dựng phải bảo đảm duy trì sự kết nối của trẻ em với cộng đồng, để trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, nơi các em có thể phát triển đầy đủ nhất...