Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

NDO -

Tối 26/4, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất, năm 2021-2022. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ Trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải nhất cho PGS,TS Trần Đình Huỳnh.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ Trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải nhất cho PGS,TS Trần Đình Huỳnh.

Dự lễ và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có các đồng chí  Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Cuộc thi viết là việc làm chủ động, thiết thực, sáng tạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo Ban tổ chức, sau một năm phát động, cuộc thi đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo có uy tín từ 30 cơ quan báo chí, cơ quan nghiên cứu trong cả nước với hơn 500 tác phẩm dự giải. Phần lớn các tác phẩm đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi. Chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” -0
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Qua 2 vòng chấm giải, Hội đồng chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân cần bám sát, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Trung ương, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” -0
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Phát động cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân mong muốn nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài nước.

Nội dung tác phẩm tập trung vào các chủ đề: Bảo vệ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; bảo vệ, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.