Thuốc sẽ được đặt trong vật liệu thí nghiệm của Alpha Space (hộp màu xanh) bên ngoài trạm ISS. Ảnh: Space Alpha.

Thử nghiệm mới tiến tới giúp các phi hành gia điều chế thuốc trong không gian

Tàu vũ trụ vận chuyển hàng lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong ngày hôm nay, 22-2, đang mang theo một lô hàng thuốc rất đặc biệt của Đại học Adelaide trong dự án phát triển kỹ thuật cho phép các phi hành gia sản xuất dược phẩm trong các nhiệm vụ dài ngày trong không gian sâu.