Du khách thăm quan Tràng An (Ảnh minh họa)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt

Nhằm khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn, ngày 16/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chương trình có chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”.