Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thăm hữu nghị chính thức nước ta

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bun-nhăng Vo-la-chít hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thăm hữu nghị chính thức nước ta

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thu, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư; Vị-lay Lạ-khăm-phong, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Khăm-mơng Phông-thạ-đi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Khăm-mạ-ni In-thạ-lạt, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ; Xẻng-đườn Lạ-chăn-thạ-bun, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao; Khểm-ma-ny Phôn-xể-na, Bộ trưởng Công thương; Xỉn-thạ-vông Xay-nha-con, Thứ trưởng An ninh; và Đại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản cùng nhiều cán bộ cấp cao khác.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít sinh ngày 15-8-1937 tại huyện Thà-pang-thong, tỉnh Xa-vẳn-na-khệt, Lào. Từ năm 1982 đến 1993 là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh Xạ-vẳn-na-khệt. Năm 1993-1996: Bí thư Thành ủy - Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn. Năm 1996-1998: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác và đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư về Quy hoạch đất đai - rừng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư về Phát triển nông thôn. Năm 1998-2001: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính. Năm 2001-2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Năm 2006-2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ngày 22-1-2016: Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư khóa X được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào. Ngày 20-4-2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào.