Tinh thần trọng dân của huyện Sông Lô

Nhờ coi trọng công tác dân vận, lắng nghe ý kiến nhân dân, huyện Sông Lô đã giữ vững ổn định chính trị, thu hút đông đảo nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các chủ trương, biện pháp, cuộc vận động do địa phương phát động.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm hành chính huyện Sông Lô.
Trung tâm hành chính huyện Sông Lô.

Cùng với việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ giải quyết công việc cho các cơ quan, xã, thị trấn, Huyện ủy và UBND huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị.

Dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng

Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sông Lô xác định trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo sát sao công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý đất đai, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án.

Hai năm qua, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các quy định về dân chủ cơ sở và cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Công tác dân vận chính quyền được thực hiện bài bản ở tất cả các khâu của dự án.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại về giải phóng mặt bằng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay từ cấp cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, đông người.

Vừa qua, Bí thư Huyện ủy Phùng Thị Kim Nga và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Quang Nghiệp đã đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của nhân dân. Nhiều nội dung người dân nêu lên đã được lãnh đạo huyện, các cơ quan chuyên môn làm rõ, trả lời ngay tại buổi đối thoại.

Tinh thần trọng dân của huyện Sông Lô ảnh 1
Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đối thoại với nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị-xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và các xã, thành lập các đoàn tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân. Tại các xã có dự án trọng điểm như Yên Thạch, Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác, huyện tổ chức nhiều hội nghị mở rộng đến cán bộ thôn. Xã tổ chức phổ biến đến từng đảng viên ở các chi bộ, khu dân cư.

Nhờ đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, nhất là các dự án trọng điểm như khu công nghiệp Sông Lô I, khu công nghiệp Sông Lô II, cầu Vĩnh Phú. Đến nay, khu công nghiệp Sông Lô II đã giải phóng được 157ha, bằng 95% tổng diện tích. khu công nghiệp Sông Lô I đã giải phóng mặt bằng được 94ha, tương ứng 53% diện tích. Nhiều dự án giao thông đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Đăng Tâm rút ra kinh nghiệm: Công tác giải phóng mặt bằng phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền của người dân được biết, được tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; có sự giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện Sông Lô siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và các quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Năm 2021, huyện tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ tại 28 đơn vị và 9 tháng đầu năm nay kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và công tác cải cách hành chính tại 9/17 xã, thị trấn.

Tinh thần trọng dân của huyện Sông Lô ảnh 2

Cầu Vĩnh Phú đang được xây dựng sẽ kết nối huyện Sông Lô với tỉnh Phú Thọ.

Huyện ủy kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, gây khó khăn cho tiến độ công việc; chuyển đổi vị trí đối với những cán bộ yếu kém về năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm. 9 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng và đảng viên, thi hành kỷ luật 22 đảng viên.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, huyện Sông Lô thực hiện cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết từ 11 ngày trở lên. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm như đã giao đất cho 5 hộ trúng đấu giá đất ở xã Đức Bác; giao 64 lô đất ở cho các hộ ở xã Phương Khoan; chi trả kinh phí hỗ trợ cho 206 hộ có đất nông nghiệp bị sạt lở ở xã Đôn Nhân; xử lý dứt điểm hơn 140 vụ việc tồn tại về đất đai…

Khảo sát tại xã Hải Lựu, nơi không có dự án lớn, toàn xã tập trung cho việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí và đang nỗ lực xây dựng, mở rộng các tuyến đường, xây dựng nhà giáo dục thể chất và các hạng mục khác. Các công việc liên quan đến xây dựng, giải phóng mặt bằng, phòng, chống dịch bệnh được Hải Lựu triển khai nhanh chóng, hiệu quả, không có đơn thư tố cáo.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trung Dũng nhận định: Người dân đồng lòng ủng hộ chủ trương của huyện, xã, thôn vì chúng tôi công khai tất cả các nội dung công việc, tăng cường đối thoại với người dân. Đảng ủy, UBND xã thực hiện đúng quy chế làm việc. Hằng tháng, UBND xã tổ chức 2 cuộc họp mở rộng, Đảng ủy xã tổ chức một phiên họp với toàn thể cán bộ, công chức xã và bí thư chi bộ, trưởng các thôn. Từng nhiệm vụ được phân công rõ cho tập thể, cá nhân, có lộ trình thực hiện và định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện.

Điểm lại kết quả từ đầu năm đến nay, huyện Sông Lô đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Toàn huyện kết nạp mới 173 đảng viên; thành lập 2 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân; hoàn thành nhập dữ liệu phần mềm đối với toàn bộ 6.374 đảng viên. Đối với các chỉ tiêu khó thực hiện như giải phóng mặt bằng, xử lý tồn tại đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan phải có giải pháp và lộ trình thực hiện.

Hiện nay,toàn huyện đồng lòng triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 với tinh thần vượt khó rất cao. Tranh thủ đà phát triển đang được nhen lên, Sông Lô cần tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân, phục vụ nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công việc trong thời gian tới.