Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - EU

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:05

Tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương vừa phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức diễn đàn với chủ đề “EVFTA - Cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững”. Diễn đàn được thực hiện trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh và 27 điểm cầu khác tại Hà Nội, các tỉnh phía nam và các thương vụ Việt Nam tại châu Âu.

Diễn đàn là dịp trao đổi thông tin đa chiều dưới nhiều góc nhìn xác thực về tình hình và triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EU) khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào thực thi; cập nhật biến động thị trường, các quy định, chính sách và tập quán thương mại đặc thù; từ đó đưa ra những dự báo và khuyến nghị phù hợp.

Theo Bộ Công thương, giai đoạn 2000 - 2019, giá trị thương mại hai chiều Việt Nam - EU đã tăng hơn 13 lần (từ khoảng 4,1 tỷ USD vào năm 2000 lên 56,45 tỷ USD vào năm 2019). Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt gần 41,5 tỷ USD và nhập khẩu từ EU đạt hơn 14,9 tỷ USD...

PV