I-ta-li-a bầu cử địa phương và trưng cầu ý dân

Thứ Hai, 21-09-2020, 01:12

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 20-9, 18 triệu cử tri tại hơn 1.000 thành phố thuộc 7 trong số 20 vùng của I-ta-li-a đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ I-ta-li-a quyết định lùi thời gian tổ chức các cuộc bầu cử địa phương so với dự kiến ban đầu là tháng 5-2020. Theo giới phân tích, kết quả bầu cử sẽ tác động tới uy tín của liên minh cầm quyền hiện nay với nòng cốt là đảng Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD), tuy nhiên sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại I-ta-li-a.

* Cùng ngày, hơn 46 triệu công dân I-ta-li-a tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về cắt giảm số nghị sĩ quốc hội tại Hạ viện từ 630 xuống còn 400 người và tại Thượng viện từ 315 xuống 200 người. Việc cắt giảm số lượng nghị sĩ ở cả hai viện quốc hội được xem là khởi đầu của quá trình cải cách hiến pháp và luật bầu cử của I-ta-li-a.