Trao quyết định nghỉ hưu cho các Ủy viên Trung ương Đảng không tái cử khóa XIII

Thứ Hai, 29-11-2021, 17:40
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chỉ Ủy viên Trung ương Đảng không tái cử khóa XIII.

Chiều 29/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2021, cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại các ban Đảng Trung ương và các địa phương, không tái cử khóa XIII.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì, trao quyết định, tặng hoa các đồng chí nghỉ hưu.

Cùng dự buổi trao quyết định với 22 trong số 28 đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, một số cơ quan Trung ương…

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí nêu rõ, thời gian qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cho nên chúng ta đã đạt những thành tựu quan trọng, trong đó có công lao, đóng góp trực tiếp quan trọng của các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu hôm nay. Có quá trình công tác lâu dài, trải qua nhiều cương vị công tác, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, dù nghỉ hưu, mong các đồng chí tiếp tục quan tâm công việc của Đảng, Nhà nước; có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi cần thiết, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và  hội nhập quốc tế. Những người đang công tác với tình đồng đội, đồng chí luôn lắng nghe, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

BẮC VĂN