Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

NDO -

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. 

Đồng chí Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tiếp có gần 500 đại biểu thuộc các bộ, ban, ngành; đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu với sự tham dự của đại diện tỉnh ủy, thành ủy, các ban, sở ngành, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; đại diện các hội thân nhân kiều bào, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn, doanh nhân, trí thức kiều bào. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nêu một số kết quả tồn tại, hạn chế trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua và những điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận về: biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt với người Việt Nam ở nước ngoài; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền, vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ một số vấn đề trong quán triệt tinh thần, chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể về chủ trương, quan điểm, phương châm và các định hướng lớn đã đề ra về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, cần đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và kiều bào. 

Khẳng định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức đoàn thể có vai trò rất quan trọng để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đặt ra đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. 

Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP, cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án, chương trình và vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.