Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ngày 18/9, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp cao.
[Ảnh] Cử hành trọng thể lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

[Ảnh] Cử hành trọng thể lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Sáng 18/9, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, lễ viếng đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh được tổ chức trang trọng theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã đến viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và chia buồn cùng gia quyến.
Tổ chức lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang cấp cao

Tổ chức lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang cấp cao

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang cấp cao.