Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chủ động thuốc chữa bệnh, không để thiếu thuốc

Trong khi nhiều bệnh viện trong cả nước thiếu thuốc chữa bệnh và vật tư y tế vì chờ đợi kết quả đấu thầu tập trung quốc gia thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mỗi ngày điều trị cho hàng nghìn người bệnh lại hoàn toàn chủ động được thuốc chữa bệnh, không để thiếu thuốc diễn ra. Làm được điều đó là do bệnh viện này dám chịu trách nhiệm, có đơn vị chuyên làm nhiệm vụ đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Các sản phẩm trưng bày tại hội thảo.

Nhiều kết quả nghiên cứu sẵn sàng phát triển thành thuốc chữa bệnh

Ngày 23/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Viện phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) và Chương trình Aus4Innovation của Australia tổ chức hội thảo “Xúc tiến thương mại hóa công nghệ hóa-dược và thiết bị y tế” của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.