(Ảnh minh họa)

Nhựa Picomat bán hết 100% cổ phần chào bán, thu về hơn 29 tỷ đồng

Ngày 22/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, vừa tổ chức thành công phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 2,68 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Picomat, 100% cổ phần chào bán đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân 10.934 đồng/cổ phần, thu về hơn 29,37 tỷ đồng.