Nhựa Picomat bán hết 100% cổ phần chào bán, thu về hơn 29 tỷ đồng

NDO -

Ngày 22/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, vừa tổ chức thành công phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 2,68 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Picomat, 100% cổ phần chào bán đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân 10.934 đồng/cổ phần, thu về hơn 29,37 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tại phiên đấu giá tổ chức ngày 22/2, Công ty cổ phần Nhựa Picomat đưa ra đấu giá 2.686.800 cổ phần, có mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 10 nghìn đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số 120 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 119 cá nhân.

Các nhà đầu tư đăng ký mua tổng khối lượng 3.079.800 cổ phần; trong đó, khối lượng đặt cao nhất là 324.500 cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất là 100 cổ phần.

Trong phiên đấu giá, giá đặt mua cao nhất là 20 nghìn đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 10 nghìn đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ 2.686.800 cổ phần đã được bán hết cho 115 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 10.934 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được là 29.378.600.000 đồng.

Các nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần từ ngày 23/2 đến ngày 4/3/2022; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 24/2 đến ngày 1/3/2022.