Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

NDO - Chiều 11/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-11/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 3

Đại diện các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam tại buổi tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 4
Các thành viên trong Đoàn của Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Argentina tạo thuận lợi tiếp cận thị trường cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 6

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 7

Bộ trưởng Cafiero trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng những thành tựu Đổi mới to lớn trên mọi mặt của Việt Nam, Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên trong Đoàn Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ảnh 9

Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero với đại diện các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam.