Thông tin kịp thời công tác dân tộc trên hệ thống truyền thông đa phương tiện

NDO -

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phối hợp công tác từ năm 2011 đến năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.
Hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Trong 10 năm qua, Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp tổ chức các hoat động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn từ 3-4%/năm, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, với Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Hai cơ quan không chỉ phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trong địa bàn lãnh thổ Việt Nam mà còn trong công tác tuyên truyền đối ngoại, giao lưu nhân dân, đặc biệt là tại khu vực biên giới, hướng tới vận động đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam đã huy động tất cả các phương tiện truyền thông của Đài. Hiện, Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 chương trình tiếng Việt chuyên sâu về đề tài dân tộc thiểu số, đặc biệt là hệ thống phát thanh dân tộc với 13 chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số phủ sóng cho các vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số là: Tây Bắc, Đông Bắc, miền trung, Tây Nguyên,  Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đây là những địa bàn chiến lược đối với công tác dân tộc nói chung. Đó là chương trình tiếng Mông, Thái, Dao, Tày- Nùng, Cơ Tu, Ê Đê, Jơ Rai, Ba Na, Xơ Đăng, M’Nông, K’Ho, Chăm, Khmer.

Với những kết quả đạt được, 2 đơn vị tiếp tục ký kết và thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền, phản ánh về tình hình thiên tai, dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hai cơ quan tiếp tục vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trong giai đoạn tới, Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng bố trí thời gian phát sóng phù hợp với tập quán sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số; đăng tải nội dung tuyên truyền trên toàn bộ hệ thống truyền thông đa phương tiện của Đài (phát thanh, truyền hình, báo hình và báo điện tử). 

Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 10 năm qua đã khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan. Thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam luôn phản ánh kịp thời, khách quan trung thực các hoạt động, sự kiện diễn ra trên cả nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. 

Trong giai đoạn tới, Ủy ban Dân tộc cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, chỉ đạo định hướng đối với nội dung các sản phẩm thông tin tuyên truyền về Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn, lồng ghép các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong triển khai một số nhiệm vụ truyền thông cụ thể theo kế hoạch giai đoạn, hằng năm.