Thông báo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 1206/BQLL-VP thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để thực hiện cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Đài Tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đài Tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nội dung thông báo như sau: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết:

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 28/7-31/12, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để thực hiện cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023.