Thực hiện khai báo y tế tại các chốt vào khu dân cư của tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội một thị xã sau khi có thêm hai ca bệnh

Kể từ 0 giờ, ngày 10/7, tỉnh Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện giãn cách tại hai khu vực dân cư thuộc thị xã Vĩnh Châu và áp dụng Chỉ thị số 15 đối với toàn thị xã Vĩnh Châu để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian áp dụng 15 ngày.