Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến

NDO -

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021).

Tranh cổ động kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến (nguồn: Cục Văn hóa cơ sở).
Tranh cổ động kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến (nguồn: Cục Văn hóa cơ sở).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, cuộc thi góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc thi cũng một lần nữa khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp hoặc không chuyên, là công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa từng tham gia ở các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ nay đến hết ngày 31/8/2021. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo hai hình thức: qua thư điện tử (email) vào địa chỉ phongttcd.vhcs@gmail.com và gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo và tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở - Số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Ngô Thì Nhậm, quân Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức dự kiến có 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra có 1 giải phong trào trị giá 8 triệu đồng cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021.