Thay đổi thông tin lưu ký cho các công ty chứng khoán

NDO -

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, SSI và Globalmind Capital.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Ngày 25/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 53/GCNTVLK-7 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

2. Tên viết tắt: TPS

3. Số hiệu thành viên: 048

4. Trụ sở chính: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81 - 83 - 85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 028. 73013839         Fax: 028. 39118015

8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 25/3/2022. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 65/GPĐC-UBCK ngày 6/8/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Ngày 25/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 02/GCNTVLK-10 cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

2. Tên viết tắt: SSI

3.Số hiệu thành viên: 001

4. Trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: 08.38242897       Fax: 08.38242997

 8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 5/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 25/3/2022. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 đồng (Chín nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/3/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Từ ngày 24/3, Công ty cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital thay đổi thông tin lưu ký

Ngày 24/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 54/GCNTVLK-8 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

2. Tên viết tắt: GMC

3. Số hiệu thành viên: 049

4. Trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Minh Quang – Chủ tịch HĐQT

6. Vốn điều lệ: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại:   028.38247949       Fax:  028.38247950

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã  đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 24/3/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailinh Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 24/GPĐC-UBCK ngày 3/3/2022 và số 28/GPĐC-UBCK ngày 21/3/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.