Thay đổi thông tin lưu ký, cấp mã giao dịch cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký, cấp mã giao dịch và hủy nhiều mã chứng quyền cho các công ty.

VSD vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. (Ảnh minh họa)
VSD vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu cho Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Ngày 15/4/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 44/GCNTVLK-8 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

2. Tên viết tắt: EVS

3. Số hiệu thành viên: 040

4. Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Bảo Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 600.004.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ, không trăm lẻ bốn triệu đồng)

7. Điện thoại:   (04) 37726699                    Fax:   (04) 37726763

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã  đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 15/4/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Chung - Tổng giám đốc.

2. Vốn điều lệ: 1.030.004.000.000 (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ, không trăm lẻ bốn triệu đồng).

3. Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 1/4/2021, 78/GPĐC-UBCK ngày 13/9/2021, 97/GPĐC-UBCK ngày 29/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Cấp mã trái phiếu TD2232107 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2022/GCNTP-VSD ngày 07/4/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 7/4/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 46/2022

Mã chứng khoán: TD2232107

Mã ISIN: VNTD22321077

Mệnh giá:100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7/4/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect được cấp mã VND122014

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2022/GCNTPDN-VSD ngày 1/4/2022 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439724568

Fax: 02439724600

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1/4/2022

Vốn điều lệ: 4.349.446.870.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Mã chứng khoán: VND122014

Mã ISIN: VNVND1220141

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4/4/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect đăng ký niêm yết trái phiếu VND122014 tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng

Ngày 30/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 79/GCNTVLK-9 cho Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng

2. Tên viết tắt: MBKE

3. Số hiệu thành viên: 079

4. Trụ sở chính: VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Kim Thiên Quang - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 (Hai nghìn, hai trăm tỷ đồng).

7. Điện thoại:   028. 4455 5888                      Fax:  028. 3827 1030

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 71/UBCK-GP ngày 14/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 30/3/2022. Thông tin chi tiết:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

2. Tên viết tắt: MSVN

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 30/GPĐC-UBCK ngày 23/3/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 1, 10 và 11 Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền TCB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01

Mã chứng khoán: CTCB2111

Mã ISIN: VN0CTCB21115

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 7/4/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 2.500.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 7/4/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 154/2021/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 19/10/2021, mã chứng quyền CTCB2111, mã ISIN VN0CTCB21115 sẽ hết hiệu lực.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 1, 10 và 11 Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền VPB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01

Mã chứng khoán:CVPB2110

Mã ISIN: VN0CVPB21105

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 7/4/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 1.500.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 7/4/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 155/2021/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 19/10/2021, mã chứng quyền CVPB2110, mã ISIN VN0CVPB21105 sẽ hết hiệu lực.