Thay đổi thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh và chuyển quyền sở hữu gần 400.000 cổ phiếu VPB cho các nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh cho TCBS

Ngày 22/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 23/GCNTVBT-1 cho TCBS như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

2. Trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Vốn điều lệ: 1.124.246.800.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)

6. Điện thoại: 024 3944 6368

7. Fax: 024 3633 1808

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 10/GCN-UBCK ngày 11/5/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 22/7/2022, thông tin chi tiết:

1. Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cấp mã chứng quyền CMWG2207 cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 154/2022/GCNCW-VSD ngày 21/07/2022 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CMWG01MBS22CE

Mã chứng quyền: CMWG2207

Mã ISIN: VN0CMWG22073

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 5 tháng

Ngày đáo hạn: 7/11/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 5,9652:1

Giá thực hiện: 74,565 đồng

Giá phát hành: 3.090 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 15.450.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/07/2022, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMWG2207 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 397.089 cổ phiếu VPB

Căn cứ công văn số 3898/UBCK-PTTT ngày 20/06/2022 và công văn số 3859/UBCK-PTTT ngày 21/6/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 397.089 cổ phiếu VPB.

Danh sách thông tin chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Mã CK

Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu

1

Lê Thị Diễm Phương

Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội sở

VPB

26.495

2

Đinh Minh Anh

VPB

10.642

3

Đồng Xuân Hòa

VPB

33.506

4

Phan Thanh Hải

VPB

62.260

5

Đỗ Phương Dung

VPB

3.500

6

Nguyễn Văn Quỳnh

VPB

2.100

7

Bùi Đình Phong

VPB

4.080

8

Nguyễn Tất Thành

VPB

4.208

9

Nguyễn Thu Hiền

VPB

4.080

10

Ngô Chí Cường

VPB

2.261

11

Đinh Việt Cường

VPB

40.421

12

Vũ Thị Thùy Linh

VPB

2.856

13

Hồ Thị Lê Na

VPB

6.545

14

Trần Thị Lan Phương

VPB

23.427

15

Nguyễn Công Nam

VPB

6.111

16

Lê Minh Thanh

VPB

17.204

17

Nguyễn Tiến Dũng

VPB

5.712

18

Nguyễn Duy Thuỳ

VPB

6.111

19

Hoàng Hải Hưng

VPB

8.602

20

Nguyễn Thị Khánh Ly

VPB

4.170

21

Vũ Minh

VPB

5.117

22

Đặng Thanh Sơn

VPB

10.115

23

Nguyễn Thành Luân

VPB

6.860

24

Bùi Xuân Khải

VPB

20.097

25

Nguyễn Thị Bích Ngọc

VPB

8.856

26

Phạm Công Minh

VPB

30.359

27

Nguyễn Phước Xuân Quỳnh

VPB

6.384

28

Ngô Văn Trung

VPB

3.906

29

Đào Trọng Hiệp

VPB

1.313

30

Mai Văn Hải

VPB

5.229

31

Trần Minh Sang

VPB

4.080

32

Nguyễn Thành Công

VPB

12.001

33

Vũ Hà My

VPB

4.673

34

Nguyễn Tuấn Vũ

VPB

3.808


Tổng cộng

397.089

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 19/7/2022.